Projekt TELE

TOWARDS EFFECTIVE LANGUAGE EDUCATION = TELE

V projektu sodelujejo šole iz Finske (Pielaveden Yhtenäiskoulu, Pielavesi), Poljske (Szkola Podstawowa Nr 2, Gliwice),  Slovenije (Osnovna šola Križe, Tržič), Španije (Escola El Castellot, La Múnia – Castellví de la Marca  in  CRA Ribera de Cañedo, Salamanca) ter Velike Britanije (Catton Grove Primary School, Norwich).

Cilj projekta je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poučevanja in učenja tujih jezikov. Učitelji bodo delili svoje izkušnje, si izmenjevali primere dobre prakse in vpeljevali novosti v poučevanje tujih jezikov. Učence bo povezovalo sodelovalno učenje v sodobnem učnem okolju, pri tem pa bodo krepili večjezične in medkulturne sporazumevalne zmožnosti.

(Visited 52 times, 1 visits today)